Categorie archief: Atheïsme

8 December Maria onbevlekte ontvangenis

Het openbare leven ligt stil in Spanje, want vandaag wordt gevierd dat Maria onbevlekt ontvangen is op 8 december. Ik weet niet precies hoe oud Maria was toen ze Jezus kreeg, maar haar geboorte zal zo’n 20-25 jaar voor onze jaartelling geweest moeten zijn, op 8 september, negen maanden later.
Niet erg bijbelvast, moet ik bekennen altijd gedacht te hebben dat ‘onbevlekt ontvangen’ betekende dat Maria Jezus kreeg zonder gemeenschap met een man, maar dat klopt dus niet. Maria onbevlekt ontvangen betekent dat Maria verwekt (door Anna en Joachim) en geboren is zonder met welke zonde dan ook besmet te zijn, zelfs niet de erfzonde. Door God zo gepland om haar voor te bereiden op de geboorte van Christus. Volgens dit Rooms Katholieke dogma is Maria de enige vrouw in de geschiedenis die geheel zonder (erf)zonde is.

maria-und-ihre-eltern-illuminationToevallig lees ik hier op mijn vakantieadres De Lof der Zotheid, waarin Erasmus zich afvraagt waar godgeleerden hun wijsheid toch vandaan halen. Over de onbevlekte ontvangenis is bijvoorbeeld niets te vinden in de bijbel, helemaal niets. Toch vervloekt Paus Pius IX allen die dit door hem in 1854 – zonder concilie – verkondigde dogma betwijfelen of verwerpen.

Het is voor mij nog steeds een raadsel dat 80-90% van alle mensen op aarde gelooft in de een of andere god of goden. Toch kan ik me daar nog wel iets bij voorstellen. Het geeft steun, onverklaarbare zaken lijken erdoor min of meer begrijpelijk enz. Maar waarom we ook nog geloven in allerlei andere vreemde sprookjes , verzonnen door de kerk zonder enige bijbelse of andere basis, ik kan er niet bij.
Maar het openbare leven ligt hier stil. Hebben miljoenen Spanjaarden dan misschien toch gelijk?

Verslagen van OE-reis juni/juli 2016

Toren-Eben-EzerZoals eerder bericht maakte ik afgelopen winter een kaart van Europa met gele stippen erop (meer dan honderd in Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk). Die gele stippen staan voor ‘outsider environments’ (OE’s) die de moeite waard leken om te bezoeken. Andere landen volgen hopelijk nog.
Die stippenkaart werd aangevuld door een genummerde lijst met nuttige gegevens van al die plekken, grotendeels ontleend aan de fantastische site van Henk van Es (outsider-environments.blogspot.nl).
In juni en juli maakten Hanneke en ik een reis langs een aantal van die plekken.

  1. Het eerste verslag is te lezen op Het leven is eindig.
  2. Het tweede verslag eveneens op Het leven is eindig

Czech ‘Pastafarian’ wins right to wear kitchen utensil as official religious headgear

5 August 2013

Lukáš Nový says the plastic kitchenware is a crucial part of his “Pastafarian” faith. (Nový’s archive)

A man who claims his religion requires him to wear a sieve on his head has been granted permission to use a photo of himself wearing it – on his official ID card.

Lukas Novy, a follower of the Church of the Flying Spaghetti Monster, says the plastic kitchenware is a crucial part of his “Pastafarian” faith, and he must wear it at all times to respect his deity; a monster made of spaghetti and meatballs.

Czech officials ruled that rejecting his request would be a breach of the country’s religious equality laws, and have subsequently turned the other cheek as the 28 year old, from Brno, updated his ID card with the controversial image.

The Church of the Spaghetti Monster first emerged in the USA in 2005 as a mockery of organised religion. Now the thousands of online followers insist that “Pastafarianism” is a genuine religion, and refer to their almighty as “His Noodliness”.

Followers claim that that universe was created by the ball of noodles after “drinking heavily”.

In a statement from Brno City Hall, spokesman Pavel Zara explained: “The application complies with the laws of the Czech Republic where headgear for religious or medical reasons is permitted if it does not hide the face.”

Fellow “Pastafarian”, known as Soorej Jones Pothoor, said he feels discriminated against because of his unrecognised religion: “They (people of other beliefs) tell that the Lord Jesus is the one who’ll save you, not a ball of Spaghetti you moron.” And I say, “How dare you call my lord a ball of spaghetti, what proof do you have that Jesus will save you, a book? We don’t even need a proof, it’s all around us.”.

The Czech Republic is the second country to accept the cooking utensil as official religious head gear, following Austria when businessman Niko Alm won the right to wear a similar sieve on his driving licence photo. Many countries still refuse to accept the pasta strainer as such, and other people in counties such as Poland have failed.

Donderpreek in Mozeshuis

Daar stond ik dan gisteren, in de Mozes- en Aäronkerk in Amsterdam, waar Verhuis je geld! was uitgenodigd voor een discussie tussen actievoerders van Occupy en enkele ‘deskundigen’. Die overigens bijna allemaal direct verklaarden zich ook of meer actievoerder te voelen, misschien wel in lang vervlogen tijden, maar toch.

Er waren maar liefst zes sprekers, die allemaal 10 minuten hadden, ik was nummer 5. En op de een of andere manier liep het anders dan gepland, ik had een keurig verhaal geschreven, dat ik in ongeveer 10 minuten zou kunnen voordragen, maar het liep anders. Toen ik achter die microfoon stond werd ‘de geest’ duidelijk vaardig over mij, het moet de omgeving zijn geweest en al dat Katholieke dat me omringde. Ik gaf – anders is het niet te betitelen – een flinke donderpreek met woede en stemverheffing. Waarin ik mijn waardering voor Occupy niet onder stoelen of banken stak, en waarin ik mijn woede over de laksheid van de Nederlandse bankklant evenmin onbelicht liet. En natuurlijk mijn afkeer van (het overgrote deel van) de Nederlandse bankwereld.

Ik merkte dat er wel echte aandacht was, na de vorige sprekers die het toch allemaal lief, aardig, onverstaanbaar of nogal wetenschappelijk hadden gebracht. Een soort Wim de Bie kwaadheid, echt gemeend, maar het kwam er best hard uit. Hier en daar in de zaal zag ik een angstige blik, of was dat verbeelding?

Hanneke vertelde achteraf dat ze zich wel een beetje zorgen had gemaakt over mijn woede, maar ik kreeg later toch veel lovende woorden te horen. Van de organisatoren die zeiden dat dit goed paste in een ruimte als deze, ondanks de enkele scheldwoorden die ik had gebruikt. Eigenlijk was het meer een Protestante dan een Katholieke donderpreek, zei een van hen nog, want ‘zo’ preken Katholieken niet.

Het woord van God

Vaak wordt de bijbel aangehaald als legitimatie om iets wel of niet te doen, af of goed te keuren. Van een Amerikaanse vriendin kreeg ik een bericht over dr Laura Schlesinger die een bekende radioshow heeft.
De vraag ging over Leviticus 18:22: Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel. Naar aanleiding daarvan ontving zij de onderstaande reactie, waarvan het eerste deel uit het Engels vertaald.

Beste dr Laura,
Hartelijk dank voor al het werk dat u doet om ons te onderwijzen in Gods Wetten, ik heb veel van u show geleerd en probeer het met zoveel mogelijk mensen te delen. Als iemand homoseksualiteit probeert te verdedigen, wijs ik ze op Leviticus 18: 22: einde debat. In dat verband zou ik graag nog wat meer advies van u willen hebben.

  • Leviticus 25:44 stelt dat ik slaven mag bezitten, zowel mannelijk als vrouwelijk, op voorwaarde dat ik ze koop in naburige landen. Nu hoor ik dat dat wel geldt voor Mexicanen, maar niet voor Canadezen. Dat vind ik raar, kunt u dat uitleggen? Canada is toch een naburig land?
  • Zoals goedgekeurd in Exodus 21:7 zou ik graag mijn dochter als slaaf verkopen. Wat denkt u dat – in deze huidige economische omstandigheden  – een redelijke prijs is?
  • Ik weet dat het volgens Leviticus  15:19-24 niet toegestaan is contact te hebben met vrouwen die menstrueren. Maar hoe kom ik daarachter? Dat is best moeilijk. Ik heb geprobeerd het te vragen aan (de vele) vrouwen met wie ik samenwerk, maar ze stellen dat niet erg op prijs, sommigen zijn zelfs beledigd.
  • De rest is HIER in het Engels te lezen
    .

Flannery O’Connor

De afgelopen maanden las ik (naar aanleiding van een bespreking ervan op: ja, daar heb je ze weer Radio Maria) bijna het complete werk van Flannery O’Connor. Een Amerikaanse schrijfster die in de jaren 50 en 60 boeken en verhalen schreef die zich allemaal in de Bible Belt in het zuiden van Amerika afspelen. Op verzoek van de uitgever van een van haar in het Nederlands vertaalde boeken schreef ik een bespreking van haar werk en ‘ wat het met me deed’.

Inmiddels moge duidelijk zijn dat één van de onderwerpen die me intrigeren godsdienst is, vooral de vraag hoe het mogelijk is dat mensen geloven, wat voor mij – met alle respect – erg vreemd is. Dat heeft natuurlijk met mijn opvoeding te maken, waarin godsdienst wel een rol speelde, maar hooguit een marginale, althans…  enkele hoofdpersonen uit mijn geschiedenis waren bepaald niet ‘los’ van het geloof. Lees verder Flannery O’Connor