Maandelijks archief: november 2017

Schandvlek voor Nederlands hoogste rechtscollege

Virtuele impressie van Kaan Architecten

LET OP!!! Mijn ‘actie’ heeft effect gehad. Op 24 november 2017 ontving ik per maiil:

Geachte heer Van Eeden,
Hartelijk dank voor uw bericht aan wethouder Revis.
U geeft terecht aan dat de boomspiegels een verwaarloosde indruk geven. Op verzoek van de wethouder heb ik gevraagd of hier op korte termijn iets aan gedaan kan worden.
Inmiddels zijn de boomspiegels aangepast. De zwarte ‘lappen’ en de houten paaltjes naast de bomen zijn verwijderd. In verband met eventuele watergift én voor de beluchting zijn de plastic buizen nog niet weggehaald. Ook deze zullen op termijn worden verwijderd.

Met vriendelijke groet,
Ard de Heus
Bestuursadviseur wethouder Revis

Hieronder het oorspronkelijke bericht.

In 2015 werd ‘t nieuwe onderkomen van de Hoge Raad der Nederlanden aan het Korte Voorhout in Den Haag opgeleverd. Kaan Architecten, die het ontwierpen, beschrijven de voorkant van hun gebouw met: “De rijen majestueuze platanen vormen een indrukwekkend voorportaal, waarin op een laag bordes meer dan levensgroot zes Nederlandse rechtsgeleerden zetelen, in brons op stenen sokkels. Het geheel zet een toon van allure en waardigheid.”

Toch krijg ik een heel andere indruk als ik langs het nieuwe gebouw rijd, al ruim anderhalf jaar nu. Die rechters staan er inderdaad en de gevel van staal, natuursteen en glas ook, maar waar zijn die “majestueuze” platanen?
Wat ik zie zijn twaalf jonge bomen in twaalf afzichtelijke boomspiegels

Zo zijn er twaalf, waar onze hoge rechters op moeten uitkijken…

Ik begrijp dat die jonge bomen ooit zullen uitgroeien tot iets groots, maar waarom zulke boomspiegels met verwaarloosde,  losliggende, beschadigde zwarte lappen. Het is een treurig gezicht. Je vraagt je af hoe het kan dat niemand van de architecten, de Hoge Raad, de Rijksgebouwendienst of de Gemeente op het idee is gekomen dat ook die boomspiegels wel enige “allure en waardigheid” mogen uitstralen.

UIt een Haagse folder over boomspiegels

 

Dat kan makkelijk. Die zwarte (of groene) flappen staan elders in de stad netjes omhoog (zoals hiernaast in een folder van de Gemeente Den Haag) om hun taak, water vasthouden, te vervullen, maar voor de Hoge Raad lukt dat niet.
Te goedkoop aanbesteed?

Elders in de stad zijn voorbeelden te over van goed vormgegeven boomspiegels, bijvoorbeeld met een fraai hekje eromheen. Hier voor de Hoge Raad is toch ook wel zoiets te bedenken dat bij de gevel past, van RVS bijvoorbeeld? En wat fraaie planten erin? Met waardigheid en allure? Of roosters, zoals bij de jonge bomen op de Prinsessegracht om de hoek?
Dagelijks lopen hier honderden, misschien wel duizenden  bewoners, toeristen en bezoekers van de City of Peace & Justice langs. Wat voor indruk krijgen die?
Wie is hiervoor verantwoordelijk?
Het is maar een vraag.
Rob van Eeden